שותפים לדרך

דורית חכים ושלמה קרמר

Steve Kaufer and Lisa Howe